Pozdravljamo inicijativu HKK-a (Vjesnik od 02.09.2010) za legalizaciju obrazovanja kod kuće u Hrvatskoj. U mnogim demokratskim zemljama svijeta, pravo na obrazovanje djece kod kuće (engl. home-education, home-schooling) zakonom je regulirano kao temeljno pravo roditelja. Ovo pravo ugrađeno je i u UNHCHR-ovu Opću deklaraciju o ljudskim pravima, te u Europsku Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda:

UNHCHR Opća deklaracija o pravima čovjeka, Članak 26. Stavak 3:

Roditelji imaju prvenstveno pravo birati vrstu obrazovanja za svoju djecu.

Europska Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Protokol 1. Članak 2. Pravo na obrazovanje:

Nikome neće biti uskraćeno pravo na obrazovanje. U obavljanju svojih funkcija povezanih s obrazovanjem i poučavanjem država će poštovati pravo roditelja da osiguraju obrazovanje i poučavanje u skladu sa svojim vjerskim i filozofskim uvjerenjima.

Smatramo da bi i u Hrvatskoj roditelji koji su motivirani i odlučni da preuzmu ulogu primarnog obrazovatelja svoje djece trebali imati zakonsku mogućnost da to i ostvare.

Pozivamo stoga cijenjene građane, a posebito akademsku zajednicu, da prepozna važnost ove inicijative za budućnost hrvatskog obrazovnog sustava, te joj pruži punu podršku.

Podrži i ti inicijativu—stavi svoje ime na našu online potpisnu listu podrške!

Trenutni sadržaj potpisne liste može se vidjeti ovdje.

Izvornik

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kojeg je Hrvatska kršćanska koalicija uputila MZOŠ-u može se vidjeti ovdje.

Dosad u medijima:

Bilo jednom u Hrvatskoj:

Članak 50 Zakona ob ustroju pučkih škola i preparandija za pučko učiteljstvo u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji iz 1874. godine

Roditeljem ili njihovim zamjenikom ostaje prosto djecu svoju dati podučavati ili doma ili u kojem god budi privatnom budi javnom zavodu ili u kojoj drugdje postojećoj pučkoj školi. Nu u tom su slučaju roditelji ili njihovi zamjenici dužni svake godine dotičnu nebiljegovanu svjedočbu o napretku djece podnositi obćinskomu školskomu odboru; a ovaj je dužan na to paziti, da se takova djeca poduče bar u onom obsegu, kakov se po ovom zakonu zahtjeva za javne pučke škole.